0979.115.639  daunhotphuchai@gmail.com
dang ky nhan mau test thu san pham
Tin tức

Sản lượng dầu tại mỏ Vostochno-Messoyakhskoye đạt 5 triệu tấn

Messoyakhaneftegaz, liên doanh Rosneft - Gazpromneft, đã sản xuất được 5 triệu tấn dầu tại mỏ Vostochno-Messoyakhskoye - một thành tựu chỉ cần sản xuất thương mại hơn 18 tháng tại mỏ dầu - dầu thủy lực 68 và khí cực bắc của Nga.

Sản xuất tại Messoyakha hiện đang hoạt động với hơn 11.400 tấn dầu mỗi ngày. Phát triển các khu bảo tồn khó thu hồi ở đây đã liên quan đến việc sử dụng một loạt các kỹ thuật phục hồi dầu tăng cường (EOR), cùng với khoan công nghệ cao. Khoảng 210 giếng phát triển hiện đang hoạt động tại mỏ Vostochno-Messoyakhskoye, 14 trong số đó đã được xây dựng bằng cách sử dụng công nghệ