0979.115.639  daunhotphuchai@gmail.com
dang ky nhan mau test thu san pham
Tin tức

Gazprom Neft Trung Đông B.V. sản xuất tấn dầu thứ triệu ở Kurdistan

Gazprom Neft công ty con Gazprom Neft Trung Đông B.V. đã sản xuất tấn phần triệu dầu của mình tại lĩnh vực Garmian, nằm ở khu vực Kurdistan của Iraq (KRI). Tổng sản lượng tại hiện đang chạy hơn 23.000 thùng (3.100 tấn) mỗi ngày.

Hai giếng đang hoạt động tại hiện trường, với sự chuẩn bị sẵn sàng cho việc khoan một phần ba, chiếc Sarqala-3. Trường này chịu áp lực và nhiệt độ của hồ chứa cao. Lần đầu tiên mở rộng cơ sở thu gom và xử lý dầu thô đến 25.000 thùng trong ngày đã hoàn thành và mở rộng công suất cơ sở hạ tầng lên 35.000. thùng đang diễn ra.

Sergei Petrov, Giám đốc điều hành, Gazprom Neft Trung Đông B.V nhận xét: "Một triệu tấn - đó là một mốc quan trọng thực sự đối với Gazprom Neft Trung Đông B.V. Nhóm nghiên cứu phải làm việc dưới sự không chắc chắn về địa chất đáng kể và tìm ra các giải pháp độc đáo. Bây giờ chúng ta có một sự hiểu biết tốt về cấu trúc của trường và sẵn sàng cho những thách thức mới ».

Tags: dầu thủy lực 68

 
 

Bài viết mới hơn:

 
 

Bài viết cũ hơn: