0979.115.639  daunhotphuchai@gmail.com
dang ky nhan mau test thu san pham
Tin tức

Các cuộc tập trận Gazprom Neft đầu tiên bao giờ cũng tăng gấp bốn lần

Cong ty dau nhot tphcm - Công ty con Gazprom Neft Gazpromneft-Yamal đã hoàn thành việc xây dựng giếng dầu đa phương đầu tiên của Nga với bốn đường phụ ngang lỗ khoan ngang tại mỏ Novoportovskoye. Đã khoan được tổng cộng 6.756 mét, trong đó 4,411 mét được khoan ở các lớp mục tiêu. Giếng được xây dựng trong 39 ngày với tốc độ 5,78 ngày trên 1.000 mét.

Việc khoan các giếng khoan - dau dong co diesel theo chiều ngang tạo điều kiện cho sự thoát nước thoát ra từ các tầng thấm thấm thấp, tăng đáng kể hệ số thu hồi dầu tại các tầng sản xuất và đưa trữ lượng cận biên vào phát triển mà không cần khoan thêm giếng khoan. Thiết bị sản xuất của Nga được sử dụng trong xây dựng giếng khoan, được làm lại theo các điều kiện địa chất cụ thể của mỏ Novoportovskoye.

 
 

Bài viết mới hơn:

 
 

Bài viết cũ hơn: